Pontjes Route "De 8 van Grou"

Fietsroute Friesland

Grote Noordlus van de 8 van Grou

De "Grote Noordlus" van de 8 van Grou gaat met de wijzers van de klok mee vanaf Grou, via Jirnsum, Reduzum, Leeuwarden, Wyns, Gytsjerk, Hurdegaryp, Suwâld, Earnewâld en De Veenhoop weer terug naar Grou.

Gids "De 8 van Grou" In de gids "De 8 van Grou" is de beschrijving van de fietsroutes aan de hand van de knooppunten van het fietsroutenetwerk op kaart aangegeven. De ligging van de pontjes, rust en e-fietsoplaadpunten zijn daarbij vermeld.

Waar te koop? De gids "De 8 van Grou" is voor € 3,50 te koop bij verschillende VVV kantoren, verkooppunten, boekhandels en recreatieparken aan de route.

Of u maakt uw eigen route op de Fietsrouteplanner, met printknop en GPS download.